Chương trình khuyến mại "Ngạc nhiên Châu Á"! của Jetstart

Chương trình khuyến mại bắt đầu từ 10:00 Thứ Sáu ngày 09/03/2012 và sẽ kết thúc vào lúc 17:59 Thứ Hai ngày 12/03/2012 hoặc khi vé được bán hết. Chương trình cũng có thể được kéo dài hơn.

550.000đồng Tp. Hồ Chí Minh đi Singapore ngày 11/04/2012 – 23/05/2012, 26/06/2012 – 07/08/2012

 

1.050.000đồng Hà Nội đi Singapore ngày 11/04/2012 – 23/05/2012, 26/06/2012 – 07/08/2012

 

ve may bay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ
0948.122.722